Околовръстен път № 22
1000 София

Търсене

Екип

Екип на Ботаническа градина на БАН

Директор:
Доц. д-р Антоанета ПЕТРОВА

Сектор:Тропически и субтропически колекции:
Анита КОМШЕВА, Катя СТОЕВА-ХРИСТОВА

Сектор: Дендрологични колекции и експозиции:
инж. Николай ДРАГНЕВ

Сектор: Тематични колекции:
Борислав МИТЕВ, Людмил КРЪСТАНОВ

Международен обмен (Индекс семинум) и връзки с обществеността:
Диана ВЕНКОВА

Растителна защита:
Людмил КРЪСТАНОВ

Гл. счетоводител: 
Нина Владимирова

Деловодство:
Анета Бележкова

БГ при БАН има щатен състав от 39 души.