Околовръстен път № 22
1000 София

Търсене

Свободни работни места

Специалист с висше образование – Отговорник на дендрологични колекции – 1 място

        Описание на длъжността: Отговаря за дейността по поддържането и попълването на дървесно-храстови колекции на открито. Организира и ръководи агротехническото им поддържане в съответствие с изискванията на растенията. Ръководи практически дейности по засаждане и резитба на растенията, както и коситба и почистване на тревни площи. Поддържа документацията за колекциите.

        Изисквания за заемане на длъжността: Висше образование – ландшафтен архитект/ инженер по озеленяване или биолог/ботаник. Компютърни умения – MS Windows, Word, Excel. Опит на същата или подобна длъжност.
Работно време 8 часа. 
Тел. за връзка : 02/967 11 05.

Механизатор – 1 място

        Описание на длъжността: Извършва основната си дейност със селскостопански машини. Извършва коситба със сенокосачка и тревокосачки, вътрешен транспорт с трактор с ремарке и мотокултиватор, в ограничен обем - изкопни работи, оране, фрезоване и др., като отговаря за съхраняването и поддържането им в изправно състояние.

        Изисквания за заемане на длъжността: Средно-професионално образование. Да притежава свидетелство за  правоуправление на селскостопански или пътно-строителни машини. Да има професионален опит.
Работно време 8 часа. 
Тел. за връзка : 02/967 11 05.