Околовръстен път № 22
1000 София

Търсене

Събития

"Азбука с растения"

18.05.2022 г.
Експозиция „Азбука с растения“
Връзката на растенията и човека е многолика. Част от нея са имената на растенията. Всеки народ им дава имена на родния си език. Често тези имена описват характерни особености на растенията – вранско око, горицвет, мехунка, обичка, или отразяват отношението на хората към тях - незабравка, срещниче, омайниче, обичниче, омразниче.
Учените ги именоват на латински, с двойни имена - родово и видово, след които са имената на учените, които са ги описали.
От 20 май до 4 юни включително, в Ботаническата градина на БАН посетителите, и най-вече малките ученици ще могат за видят експозиция, свързана с имената на растенията.
Приемно време: 10 - 16 часа (почивни дни: 22 и 29 май).