Околовръстен път № 22
1000 София

Търсене

Събития

6-ти декември е Ден на дарителя в България

06.12.2021 г.
6-ти декември е Ден на дарителя в България
     Колекциите на Ботаническата градина на БАН са най-богатата сбирка от живи екзотични растения в България. Значим дял в тях заемат дарените растения – от други градини, от градински центрове, от физически лица. Те са израз на споделения интерес и любов към растенията от много хора, но и на оценка на обществената роля на Ботаническата градина на БАН.
     В Деня на дарителя, отново искаме да благодарим на всички, дарили ни растения, споделяйки по този начин красотата им с хилядите наши посетители!
     През тази втора трудна година на пандемия, отново мнозина ни дариха красиви, интересни и редки растения!