Околовръстен път № 22
1000 София

Търсене

За контакти с нас
Временно, поради телефонна повреда тел.: 02 967 11 05 е възможно да не работи. За връзка с нас моля използвайте тел.: 0876 392 243, както и e-mail: bgarden.bas@abv.bg Извиняваме се за причиненото неудобство!

Архив

Обществена поръчка с предмет: "Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на БАН и самостоятелните звена на БАН", открита с Решение номер ОП-2 от 25.08.2016 г. на БАН.

Преписка идентиф. номер:1175-2016-006 в АОП.  

Връзка към Интернет страницата на БАН, където е обявена поръчката:
http://www.bas.bg/профил на купувача/обществени поръчки и публични покани открити през 2016 г.
Преписка идентификационен номер: ОП-6-2016.
 
Информация за сключен договор 5 Mb (pdf) свали
Договор, сключен между БГ-БАН и ЧЕЗ Трейд България ЕАД 1020 Kb (pdf) свали
Допълнително споразумение №1 към Договор 167 Kb (pdf) свали
Списък на потребителите и обектите и прогнозните количества за срока на Договора 66 Kb (pdf) свали
Техническо предложение за изпълнение на поръчката: ценово предложение на Изпълнителя; документи по чл. 58, ал.1 от ЗОП 1 Mb (pdf) свали
Гаранция за изпълнение на договора 261 Kb (pdf) свали
Обявление за приключване договор № Д-1 от 12.01.2017 г. Публикувано на 16.07.2019 г. 887 Kb (pdf) свали