Околовръстен път № 22
1000 София

Търсене

Екип

Екип на Ботаническа градина на БАН

Директор:
Проф. д-р Светлана НИКОЛОВА (БАНЧЕВА)

Сектор: Тропически и субтропически колекции:
Доц. д-р Антоанета ПЕТРОВА, Анита КОМШЕВА, Катя СТОЕВА-ХРИСТОВА,

Сектор: Дендрологични колекции и експозиции:
инж. Николай ДРАГНЕВ, Детелина ЦВЕТАНОВА

Сектор: Тематични колекции:
Борислав МИТЕВ, Людмил КРЪСТАНОВ, доц. д-р Владимир ВЛАДИМИРОВ

Международен обмен (Индекс семинум) и връзки с обществеността:
Диана ВЕНКОВА

Растителна защита:
Людмил КРЪСТАНОВ

Гл. счетоводител: 
Нина Владимирова

Деловодство:
Анета Бележкова

БГ при БАН има щатен състав от 39 души.