Околовръстен път № 22
1000 София

Търсене

Дендрологични колекции

Експозиционен комплекс „Азия“

Част от дендрологичната сбирка, достъпна за посетителите. Във високо разположената част на Градината, на площ от 70 дка, в ландшафтен парк е представена дендрофлората на субарктическата и умерената климатична зона на Азия. Обособени са сектори „Сибир”, „Средна Азия”, „Далечен Изток”, „Китай”, „Япония” и „Хималаи”, съответстващи на основните биогеографски райони. Първите фиданки са засадени през 1986 г. Днес тук се отглеждат над 350 вида. Най-широко застъпено е семейство Розоцветни представено с по няколко вида ябълки, офики, но също много храсти от родовете спирея, котонеастер и др. Добре представени са брезите, които са сред основните горски видове в Северното полукълбо. С интересна кора от тях са даурската и каменната бреза (Betuladahurica, B. ermanii). Най-добре попълнен е сектор „Китай”.

„Живите изкопаеми” гинко и метасеквоя съседстват с групите на хималайският бор и хималайският кедър, които се открояват с елегантните си очертания. Тук могат да се видят китайското хартиено дърво, лековитата брястовидната еукомия, амурското корково дърво, зелковата, азиатски люляци, дойции, няколко вида от японската дюля (род Chaenomeles) и др. Късната пролет и есента са най-подходящите сезони за разходка в тази част на градината, разположена в съседство с панорамния път Бояна – Драгалевци. През пролетта изобилно цъфтят видове от Розоцветните и Бобовите, а през есента ябълките, офиките, японските дюли, облепихата, пиракантата и др. се обсипват с ярки плодове. 
 
Експозиционен комплекс „Азия“
Експозиционен комплекс „Азия“
Амурски явор - Acer ginnala
Амурски явор - Acer ginnala
Експозиционен комплекс „Азия“
Експозиционен комплекс „Азия“
Китайско хартиено дърво - Broussonetia papyrifera
Китайско хартиено дърво - Broussonetia papyrifera
Експозиционен комплекс „Азия“
Експозиционен комплекс „Азия“
Катаянски хеномелес – Chaenomeles cathayensis
Катаянски хеномелес – Chaenomeles cathayensis
Айлатолистен орех - Juglans ailantifolia var. cordiformis
Айлатолистен орех - Juglans ailantifolia var. cordiformis
Черен орех, есенна окраска-  Juglans nigra
Черен орех, есенна окраска- Juglans nigra