Околовръстен път № 22
1000 София

Търсене

За контакти с нас
Временно, поради телефонна повреда тел.: 02 967 11 05 е възможно да не работи. За връзка с нас моля използвайте тел.: 0876 392 243, както и e-mail: bgarden.bas@abv.bg Извиняваме се за причиненото неудобство!

Международен обмен

От началото на ХІХ век датира международната система за обмен на материали между Ботаническите градини. Градините издават Списъци (Index seminum) на семената и вегетативните материали, които предлагат за обмен. Разпращат ги на кореспондентите си, които правят заявки по тях. Образците са безплатни, всяка градина поема пощенските разноски по изпращането им.

Вече 60 години международният обмен е основен за обогатяването на сбирките ни. Градините, с които си кореспондираме активно, са 450 от 72 страни. Най-многобройни са кореспондентите ни от Германия, Франция, Русия. Обменяме и с градини от екзотични страни, като Индонезия, Австралия, Тайван, Япония и Индия.
Първият „INDEX SEMINUM” на БГ при БАН е издаден през 1952 г. под ръководството на академик Николай Стоянов. До 1992 г. Индексът се издава ежегодно, а след това – веднъж на две години. Индексът има 3 основни раздела:
  • Семена от естествени находища в България;
  • Семена от тропическите колекции;
  • Семена от колекциите, отглеждани на открито.

В различни периоди към тях са добавяни семена на растения от парковете Враня, Кричив, Евксиновград; от колекцията ароматни и лекарствени растения, отглеждани в опитното поле на Института по Биоразнообразие и екосистемни изследвания; събрани от естествени находища в други страни. Винаги най-търсени са семената, събрани от природата, особено тези на ендемични за България или Балканите видове.

Към актуалния ​„INDEX SEMINUM” на БГ при БАН