Околовръстен път № 22
1000 София

Търсене

Обща информация

График за 2018 г. за провеждане на обществени покани/поръчки, съгласно ЗОПц

План график ЗОП за 2018 549 Kb (pdf) свали

График за 2019 г. за провеждане на обществени покани/поръчки, съгласно ЗОП

План график ЗОП за 2019 166 Kb (pdf) свали

График за 2020 г. за провеждане на обществени покани/поръчки, съгласно ЗОП

План график ЗОП за 2020 212 Kb (pdf) свали

График за 2021 г. за провеждане на обществени покани/поръчки, съгласно ЗОП

План график ЗОП за 2021 г. 212 Kb (pdf) свали

График за 2022 г. за провеждане на обществени покани/поръчки, съгласно ЗОП

План график ЗОП за 2022 г. 748 Kb (pdf) свали