Околовръстен път № 22
1000 София

Търсене

Тропически и субстропически

Салепови, Орхидеи - Orchids

Семейство Orchdaceae се отличава с необикновено разнообразие на форми, багри, размери, разпространение и начин на живот. С 22-25 хиляди вида от 750 рода се конкурират със Сложноцветните за най-богато семейство сред растенията. Разпространението е практически космополитно – от тундрата на Аляска до Огнена земя, от крайбрежията до зоната на вечните снегове, а два австралийски вида живеят изцяло под земята.

Над 90 % от видовете се срещат в тропиците. По-голямата част са епифити – растат прикрепени към стволовете и клоните на дървета. Това е довело до редица приспособления: многочислени, много дребни и леки семена, които се разнасят от вятъра; месести стъбла или листа, което помага да се преодолеят периодите на засушаване; корени, обвити с гъбчест слой от мъртви клетки (веламен) и др. Характерно е устройството на цветовете. Салеповите са едносемеделни растения и имат 6 околоцветни листчета в два кръга. Трите външни (чашелистчета) са близки по форма, докато едно от вътрешните силно се отличава по форма и функция от останалите. То обикновено участва в опрашването – най-често като площадка за кацане на опрашителите и се нарича устна (лабелум). Орхидеите имат редица особености в биологията си и много видове са редки и защитени, а международната търговия с тях се контролира от конвенцията CITES.
За повечето хора орхидеите са привлекателни с красивите си и оригинални цветове. Интересът към отглеждането им в Китай датира от древността, а в Европа – от епохата на Великите географски открития. В началото те са скъпо хоби само за най-богатата аристокрация, но днес многобройни хибриди могат да се отглеждат в домашни условия.

Нашата колекция наброява над 250 вида и сорта и в който и сезон да ни посетите ще има цъфтящи растения. Включва запазени от Царските ботанически години образци като трицветната ванда (Vanda coerulea), гребенестото целогине (Coelogyne cristata), забележителната венерина пантофка (Paphiopedilum insigne), както и около 100 образеца, дарени от Главната ботаническа градина в Москва. Попълването в последните години е и благодарение на дарени от посетители и фирми в България растения. Най-богата е  сбирката от род Дендробиум (Dendrobium).

И още нещо.... В България се срещат около 70 вида диворастящи Салепови. Проучването им в последните десетилетия е с активното участие на специалисти от Ботаническа градина – БАН. Ние сме открили 7 от видовете в страната, установили сме много нови находища и провеждаме периодичен мониторинг на част от редките видове.
 
Колекция орхидеи
Колекция орхидеи
Ароматен еридес - Aerides odoratus
Ароматен еридес - Aerides odoratus
Африканска анзелия - Anselia africana
Африканска анзелия - Anselia africana
Благороден дендробиум  - Dendrobium nobile
Благороден дендробиум - Dendrobium nobile
Брасавола - Brassavola cordata X Cattleya Baby Kay
Брасавола - Brassavola cordata X Cattleya Baby Kay
Булбофилум на Лоб  - Bulbophyllum Lobbii
Булбофилум на Лоб - Bulbophyllum Lobbii
Дендробиум на Голзшмидт -Dendrobium goldschmitianum
Дендробиум на Голзшмидт -Dendrobium goldschmitianum
Дендробиум на Лодигез - Dendrobium loddigesii
Дендробиум на Лодигез - Dendrobium loddigesii
Едроцветна собрария - Sobraria macrantha
Едроцветна собрария - Sobraria macrantha
Забележителна милтония - Miltonia spectabilis
Забележителна милтония - Miltonia spectabilis
Златист хизис - Chysis aurea
Златист хизис - Chysis aurea
Златистоцетен дендробиум - Dendrobium chrysotoxum
Златистоцетен дендробиум - Dendrobium chrysotoxum
Лелия - Laelia anceps
Лелия - Laelia anceps
Пъстра максилария  - Maxillaria picta
Пъстра максилария - Maxillaria picta
Радиален епидендрум Epidendrum radiatum
Радиален епидендрум Epidendrum radiatum
Слонски ангрекум -Angraecum eburn
Слонски ангрекум -Angraecum eburn
Станхопея  - Stanhopea occulata
Станхопея - Stanhopea occulata
Теснолистна максилария - Maxillaria tenuifolia
Теснолистна максилария - Maxillaria tenuifolia
Трицветна ванда - Vanda tricolor
Трицветна ванда - Vanda tricolor
Туния на Маршал - Thunia marshalliana
Туния на Маршал - Thunia marshalliana
Фрагмипедилум на Седен  - Phragmipedilum
Фрагмипедилум на Седен - Phragmipedilum
Хаулецов аеридес erides
Хаулецов аеридес erides
Цилиндричнолистна ванда
Цилиндричнолистна ванда
Цимбидиум Златен елф - Cymbidium Golden Elf
Цимбидиум Златен елф - Cymbidium Golden Elf
Цимбидиум на Лоу -   Cymbidium lowianum
Цимбидиум на Лоу - Cymbidium lowianum