Околовръстен път № 22
1000 София

Търсене

Свободни работни места

Водач на селскостопански машини

        Описание на длъжността: Работа със сенокосачка, тревокосачки, малък трактор и багер.

        Изисквания за заемане на длъжността: Средно професионално образование. Желателно е да има трудов стаж по специалността. 

Работно време 8 часа. Тел. за връзка : 087 818 0466; 02/967 11 05; 02/967 28 23.


Работник по озеленяване в оранжерията и Работник по озеленяване за външния терен

        Изисквания за заемане на длъжностите: Средно образование. Опитът е желателен. 

Работно време 8 часа. Тел. за връзка : 087 818 0466; 02/967 11 05; 02/967 28 23.