Околовръстен път № 22
1000 София

Търсене

Проекти

Създаване на национални научноорганизирани колекции от живи растения

Създаване на национални научноорганизирани колекции от живи растения
Проектът е текущ, в него е организирана основната за Градината колекционна дейност. Финансира се от бюджетната субсидия и приходите от текущата дейност (билети, беседи и др.). Включва агротехническото поддържане на колекциите, както и документацията към тях, с периодична инвентарна работа. Целите са:
  • запазване и увеличаване на видовото и сортовото разнообразие;
  • широка представеност на таксономичното разнообразие на висшите растения, като в сбирката са представени всички семейства с над 200 вида и повечето от тези с над 100 вида;
  • привличане на образци с ценни качества (използвани от човека като хранителни, тонизиращи, медицински, технически, декоративни и др.);
  • привличане на образци, подходящи за образователни цели – древни видове, уникални еволюционни модели или такива със специфични екологични адаптации;
  • увеличаване на дела на образците с произход от естествени находища;
  • привличане на нови и високодекоротивни сортове в отделни сбирки, като бегонии, геснериеви, японски дланевидни явори, хвойни и др.