Околовръстен път № 22
1000 София

Търсене

За контакти с нас
Временно, поради телефонна повреда тел.: 02 967 11 05 е възможно да не работи. За връзка с нас моля използвайте тел.: 0876 392 243, както и e-mail: bgarden.bas@abv.bg Извиняваме се за причиненото неудобство!

Тропически и субстропически

Цикасови - Cycads

Една от най-интригуващите групи растения! Запознанството в началото е с представителите с изправено стъбло, завършващо с корона от спирално разположени листа. Наподобяват палми и латинското им название е дадено по гръцка дума за вид палми. В миналото популярно са наричани сагови палми. Натрупването на знания за растителния свят показва колко отдалечени са тези растения от палмите. Днес обобщаващо се е наложило названието „Цикасови“ (англ. - Cycads; фр. - Cycades; нем. - Cycadeen). Отнасят се към голосеменните растения, за които е характерно наличието на стробили (шишарки). Те са един от 6-те класа голосеменни растения. Другите класове със съвременни представители са Боровите (Иглолистните), Гнетовите и Гинковите.

Възникват преди около 300 милиона години, през каменовъгления период (Карбон), и в продължение на милиони години доминират в растителната покривка на Земята. Цикасовите са широко разпространени по времето на разцвета на динозаврите и са се използвали за храна от тревопасните видове. Успоредно с изчезването на динозаврите, намалява и разнообразието на Цикасовите. Останките им формират част от въглищните запаси в света.

Днес са известни около 300 вида от 10 рода, които ботаниците обособяват в 3 семейства. Молекулярни изследвания от последните десетилетия показват, че съвременните видове са възникнали преди около 13 милиона години, вероятно от много ограничен брой оцелели представители. Срещат в тропическата зона на света, като за флората на отделните континенти са характерни отделни родове.

В сбирката ни има 12 вида от 7 рода. Много от образците имат интересна съдба. Три растения на най-популярния вид Cycas revoluta са столетници, преживели 2 световни войни. През 1943 г., при бомбандировките над София, са засегнати оранжериите на Градината (тогава намиращи се в района на Орлов мост) и растенията са „евакуирани“ във Врана. От историческата колекция е запазена и мексиканската цератозамия (Ceratozamia mexicana).

И още нещо....Цикасовите са двудомни растения – мъжките и женски шишарки се образуват на различни растения. Нашите мъжки и женски екземпляри на Cycas revoluta засега не искат да се синхронизират и не успяваме да получим семена.
 
Колекция род Cicas
Колекция род Cicas
Колекция Цикасови
Колекция Цикасови
женски цикас - Cicas revoluta
женски цикас - Cicas revoluta
мъжки цикас Cicas revoluta
мъжки цикас Cicas revoluta
мъжки цикас Cicas revoluta
мъжки цикас Cicas revoluta
Жесток енцефалартос - Encephalarthos ferox
Жесток енцефалартос - Encephalarthos ferox
Жесток енцефалартос - Encephalarthos ferox
Жесток енцефалартос - Encephalarthos ferox
Жесток енцефалартос - Encephalarthos ferox
Жесток енцефалартос - Encephalarthos ferox
Мексиканска цератозамия -Ceratozamia mexicana
Мексиканска цератозамия -Ceratozamia mexicana
Мукавяна замия - Zamia furfuraceae
Мукавяна замия - Zamia furfuraceae
Мукавяна замия, женски шишарки  - Zamia furfuraceae
Мукавяна замия, женски шишарки - Zamia furfuraceae
Целолистна замия, мъжки шишарки - Zamia integrifolia
Целолистна замия, мъжки шишарки - Zamia integrifolia